O projekcie

Galeria Jednego Dzieła (G1D) to niekonwencjonalne działanie promujące kulturę i sztukę tworzoną przez lokalnych młodych artystów (przede wszystkim rzeźbiarzy) - studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zainicjowane przez Fundację "Wspólnota Gdańska".

Idea Galerii polegała na tym, by w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców Gdańska, takich jak urzędy, instytucje, niektóre firmy, banki, sądy, sklepy, restauracje, itp. prezentować dzieła sztuki. W tych miejscach nie ma dość przestrzeni na organizowanie dużych wystaw, ale zwykle znajduje się jej wystarczająco dużo do pokazania jednej rzeźby.

Przy każdej pracy była umieszczona tabliczka informacyjna.

Wartość tego projektu polegała, przede wszystkim, na umożliwieniu mieszkańcom Gdańska bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki. Zdecydowana większość tych osób nigdy nie odwiedziła i prawdopodobnie nigdy nie odwiedzi żadnej galerii sztuki. Być może przypadkowe zetknięcie się ze sztuką przy załatwianiu codziennych spraw zachęci niektóre osoby do zainteresowania się kulturą. Być może staną się one konsumentami bardzo bogatej oferty kulturalnej Gdańska, a może nawet staną się jej aktywnymi uczestnikami lub animatorami.

Jednocześnie, prezentacja dzieł sztuki na terenie dotychczas przeznaczonym wyłącznie do celów biznesowych i komercyjnych pozytywnie wpływa na wizerunek firm i instytucji goszczących wystawę. Fundacja "Wspólnota Gdańska" planuje coroczne wydawanie albumu ukazującego wszystkie wystawy realizowane w ciągu roku. Taki album mógłby być unikalnym podarunkiem dla partnerów biznesowych gospodarzy wystaw.

Obecnie G1D prezentowana w Gazowni zakończyła działalność. Liczymy, że możliwe będzie znalezienie innych miejsc chętnych do promowania sztuki w swoich przestrzeniach.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie urzędy, instytucje, firmy, banki, sądy, sklepy, restauracje zainteresowane współpracą przy realizacji tego projektu.