GRAŻYNA KUNICKA

GRAŻYNA KUNICKA GRAŻYNA KUNICKA
Malarka, ceramiczka, ilustratorka. Kuratorka wystaw, animatorka kultury, wykładowca na studiach podyplomowych, liderka i współautorka scenariuszy projektów unijnych, uczestniczka plenerów, sympozjów międzynarodowych i społecznych akcji artystycznych organizowanych na rzecz Gdańska.
Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Ukończyła Wydział Malarstwa i Grafiki. Dyplom (1987) w pracowni prof. K. Bereźnickiego.
Uprawia malarstwo, ceramikę, ilustrację książkową. Prowadzi warsztaty z ceramiki, malarstwa i rysunku dla dzieci i dla dorosłych. Pracowała z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Była kuratorką licznych wystaw w Nadbałtyckim Centrum Kultury oraz w Druskiennikach na Litwie i we Francji (region Limousin).
Była nagradzana przez Ministra Kultury i Sztuki RP (1988), Prezydenta Miasta Gdańska (2005, 2012) i Marszałka Województwa Pomorskiego (2013). Należy do ZPAP.
Trudno zliczyć wystawy indywidualne i zbiorowe, na których prezentowała swoje prace w Polsce i za granicą (Litwa, Holandia, Francja, Finlandia, Niemcy).
Jej prace, to zamknięte w formie abstrakcji lirycznej opowieści o świecie widzialnym i ukrytym, rzeczywistym i emocjonalnym, gdzie myśl przekłada się na kolor i swoistą  ikonografię. Są pragnieniem rozmowy artystki zarówno z odbiorcą jak i z samą sobą, próbą wniknięcia w głąb istoty zdarzeń, znaczeń czy niezdefiniowanych treści, formą zgłębiania istoty zjawisk szeroko rozumianego świata.

  << powrót